НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№2-3(2) 2019

DOI 10.37219/2528-8253-2019-2


Шидловська Т.А., Шидловська Т.В., Петрук Л.Г.
Кореляційна залежність між основними показниками КСВП та реоенцефалографії у хворих з акутравмою
4
Заболотная Д.Д., Исмагилов Э.Р.
Преимущества использования фрагмента широкой фасции бедра и аутокости при реконструкции дефектов основания черепа у пациентов с назальной ликвореей
14
Бобров А.Л., Борисенко О.М., Папп О.В., Джус В.Т.
Оцінка ефективності застосування функціональної електростимуляції після під'язиково-лицевого анастомозу у пацієнтів з ураженням лицевого нерва різної етіології
21
Макарин-Кибак А.С.
Диагностика и лечение патологии носового клапана у пациентов с затруднением носового дыхания
28
Заболотний Д.І., Лукач Е.В., Заболотна Д.Д., Євчев Ф.Д., Цвірінько І.Р., Кізім Я.В.
Хірургічне видалення доброякісних новоутворень парафарингеального простору
 35
Бурлака Ю.Б., Гринь Н.В., Верьовка С.В.
Оцінка інтенсивності перекисного окиснення ліпідів та активності каталази в системі «сироватка крові-еритроцит»у хворих на рак гортані
41
Євчева А.Ф.
Сучасна діагностика злоякісних новоутворень зовнішнього носа і вуха
47
Мельников О.Ф., Заболотная Д.Д., Заяц Т.А., Сидоренко Т.В., Бредун А.Ю.,
Прилуцкая А.Д., Кушниренко Т.И., Тимченко М.Д., Рыльская О.Г., Фараон И.В.
Иммуномодулирующие свойства препарата циннабсин
53
Безшапочний С.Б., Гичак І.С.
Оптимальна терапія запальних захворювань глотки у групах ризику
58
Яремчук С.Э.
Аденоиды и аллергический ринит: взаимосвязь очевидна?
63

З ПРАКТИКИ

  Плаксивий О.Г., Воєвідка Є.М., Калуцький І.В., Мазур О.О., Воєвідка М.Д., Чифурко Т.Г., Цуркан М.М.
Сприятливий клінічний перебіг запущеної форми раку порожнини носа з проростанням в гайморову пазуху 
67

ОГЛЯДИ

Заболотный Д.И., Самбур М.Б., Ворошилова Н.В., Веревка С.В.
Внеклеточные компонеты биопленок в формировании антибиотикорезистентности и хронизации воспалительного процесса. Состояние проблемы
72

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»