НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№4-5(2) 2019

DOI 10.37219/2528-8253-2019-4


Заболотний Д.І., Самоходський В.М.
Обґрунтування рівнів інтенсивності та диференційованої вартості працезатрат лікарів відділення стаціонару
4
Бредун О.Ю., Мельников О.Ф., Тимченко М.Д.
Вплив імуномодулюючих препаратів рослинного походження, окремо або в комбінації з препаратом «Лізак» in vitro, на реакції та стан лімфоїдних клітин мигдаликів дітей з хронічним тонзилітом 
13
Богомолов А.Є., Дубчак Л.І .
Порівняння діагностичних параметрів методів визначення сенсибілізації до алергену D. pteronyssinus у хворих на респіраторні алергічні захворювання
 
19
Шидловська Т.А., Волкова Т.В.
Клініко-інструментальна характеристика стану голосового апарата у хворих на хронічну функціональну гіпотонусну дисфонію
27
Шевченко Т.О., Сребняк І.А., Педаченко А.Є., Джус В.Т.
Функціональні результати слухопокращуючих операцій на середньому вусі у хворих на хронічний гнійний середній отит з тимпаносклерозом
38
Шидловська Т.А., Навальківська Н.Я.
Отоакустична емісія на частоті продуктів спотворення у хворих на цукровий діабет II типу з порушеннями слухової функції
 
47
Карімова Н.А., Ісломов Ш.Д., Aмонов Ш.Е.
Диагностическая ценность тестов объективной аудиометрии в оценке слуховой функции у детей 
53
Лукач ЕВ, Самбур М.Б., Федоренко З.П., Сережко Ю.О.
Злоякісні пухлини глотки: етіологічні чинники та епідеміологічні показники в Україні 
58
Зінченко ДО, Заболотна ДД, Савченко ТД, Рильська ОГ, Пелешенко НО, Чочіа МС.
Сучасні підходи в діагностиці і лікуванні синдрому Ігла
67

ОБМІН ДОСВІДОМ

Пухлик С.М., Суворкина А.А.
Хронический фарингит, состояние проблемы.Алгоритм диагностики хронических фарингитов аллергической природы 
74
Рожок М.П.
Застосування препарату неладекс у лікуванні гострого середнього гнійного отиту з мірингітом у дорослих
79

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»