НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№6(2) 2019

DOI 10.37219/2528-8253-2019-6


Мельников О.Ф., Заболотная Д.Д., Заболотный Д.И.
Иммунодиагностика, иммунотерапия и иммунопрофилактика в клинике отоларингологии.
Сообщение 1. Оптимальные показатели системного иммунитета в оценке клинико-лабораторного статуса пациентов при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей (аналитическое обобщение)
4
Бредун О.Ю., Мельников О.Ф., Косаковський А.Л., Шукліна Ю.В., Тимченко М.Д.
Вплив різних хірургічних технік на стан локального імунітету в післяопераційному періоді при гіпертрофії піднебінних мигдаликів у дітей
12
Богомолов А.Є.
Порівняльний аналіз шкірного тестування методом прик-тесту та імуноблоттінгу різних виробників у розрізі визначення сенсибілізації до алергену берези у пацієнтів з респіраторними алергічними захворюваннями
20
Жулай Т.С., Зупанець І.А., Шебеко С.К., Ямпольська К.Є.
Перспективи назальної ендоскопії в експериментальній ринології: деякі аспекти ефективності енісаміума йодида назального спрея при риносинуситі
28
Ковтуненко О.В., Тимчук С.М., Шпортько Б.В.
Аналіз експресії молекулярного маркеру КІ-67 у хворих на рак гортані та визначення його зв’язку з метастазуванням та рецидивами
37
Кравець О.В., Чернієнко В.В.
Виживаність хворих на резектабельний місцево-поширений рак ротової порожнини різних локалізацій
45
Шидловська Т.А., Павлик Б.І., Земляк Т.Б.
Критерії тяжкості дихальної недостатності у хворих з паралітичним стенозом гортані за даними спірометрії
53
Мінін Ю.В., Клись Ю.Г., Бурлака Ю.Б., Ворошилова Н.М., Кучеренко Т.І., Савченко Т.Д., Верьовка С.В.
Показники перекисного окислення білків і ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих з ронхопатією
64
Безшапочний С.Б., Лобурець В.В., Лобурець А.В., Джіров О.Р.
Післяопераційна реабілітація пацієнтів з хронічними риносинуситами
74
Пухлік С.М., Щелкунов А.П., Щелкунов О.А.
Діагостичні критерії та результати лікування шило-під’язичного синдрому
80

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»