НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№1(4) 2021

DOI 10.37219/2528-8253-2021-1


Мельников О.Ф., Заболотный Д.И., Заболотная Д.Д., Бредун О.Ю., Рыльськая О.Г.,
Пелешенко Н.О., Тимченко М.Д., Фараон И.В.
Иммунодиагностика, иммунотерапия и иммунопрофилактика в клинике отоларингологии.
Сообщение 2. Показатели локального иммунитета в оценке клинико-лабораторного статуса пациентов при воспалительных лор-заболеваниях (Аналитическое обобщение)
4
Заболотний Д.І., Сулаєва О.М., Кізім Я.В.
Клинико-морфологические аспекты ЛФР-ассоциированного рака гортани
12
Мінаєв О.О.
Порівняльний аналіз лікування хворих з хронічним дакріоциститом у ранньому та пізньому післяопераційному періоді
20
Шидловська Т.А., Кононов О.Є., Петрук Л.Г.
Найбільш інформативні показники отоакустичної емісії для прогнозування перебігу та вирішення експертних питань при бойовій акутравмі в учасників ООС
33
Пухлик С.М., Щелкунов А.П., Щелкунов О.А., Савенко Т.О.
Варианты гистологической структуры шиловидных отростков височной кости
40
Шкорботун Я.В., Скорик М.А.
Особливості хімічного складу грибкових тіл навколоносових синусів
46
Гогунська І.В., Заболотна Д.Д., Зарицька І.С.
Назафорт в лікуванні хворих на сезонний алергічний риніт з сенсибілізацією до пилку бур'янів
56
Гарюк Г.І., Гарюк О.Г.
Застосування рослинного засобу “Синудафен” в комплексному лікуванні гострих риносинуситів
68
  Науменко О.М., Заболотний Д.І., Дєєва Ю.В., Заболотна Д.Д.
Особливості клінічного перебігу гострого риносинуситу при COVID-19. Погляд оториноларинголога
74

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»