НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№3(4) 2021

DOI 10.37219/2528-8253-2021-3


Заболотний Д.І., Самоходський В.М., Пономаренко Н.В.
Алгоритм інноваційних медико-економічних стандартів як основа трансформації гіпотетичних передумов старту страхової медицини
4
Мельников О.Ф., Заболотний Д.І., Бредун О.Ю., Кіщук В.В.
Імунодіагностика, імунотерапія та імунопрофілактика в отоларингологічній практиці.
Повідомлення 3. Діагностичні підходи до оцінки функціонального стану піднебінних мигдаликів для вибору стратегії лікування пацієнтів з хронічним тонзилітом (аналітичне узагальнення)
22
Мінін Ю.В., Ворошилова Н.М., Бурлака Ю.Б., Клись Ю.Г., Кучеренко Т.І., Верьовка С.В.
Дослідження показників прооксидантної та антиоксидантної систем як маркерів ендогенної інтоксикації при ронхопатії та синдромі обструктивного апное сну в динаміці лікування
32
Наумова О.О., Гогунська І.В., Смагіна Т.В., Нестерчук В.І., Холоденко Т.Ю.
Роль бета-глюканів в комплексній терапії пацієнтів з сезонним алергічним ринітом
45
Тризна Н.М., Колядич Ж.В.
Результаты хирургического лечения плоскоклеточного рака слизистой оболочки полости рта и ротоглотки
 
55
Безшапочний С.Б., Соннік Н.Б., Подовжній О.Г., Джіров О.Р.
Лікування гострих назофарингітів у дітей
62
Косаковський А.Л., Головня О.М., Гунько С.Г., Косаківська І.А.
Визначення антимікробної дії засобу «Апіколд спрей оральний»
66
Семенюк О.О., Москалик О.Є.
Шляхи підвищення рівня комплаєнсу у пацієнтів із гострим зовнішнім отитом
71

ОБМІН ДОСВІДОМ

Зайцев А.В., Березнюк В.В., Ковтуненко О.В., Лищенко Д.В., Моргачова Г.К., Пахольчук А.Б.
Наш досвід рідкісних отоларингологічних ускладнень коронавірусної інфекції
77
Косаковський А.Л.
Оцінка ефективності та безпеки застосування «апіколд мінт» назальний спрей при алергічному риніті
82

З ПРАКТИКИ

Оріщак О.Р., Оріщак Д.Т., Василюк Н.В.
Вроджена аномалія ланцюга слухових кісточок. Стремено у вигляді колумелли
87
  Шкоба Я.В., Абизов Р.А., Хромова Т.Ф., Шкоба Я.Я.
Наші спостереження відновлення нюху та смаку при захворюванні на COVID-19 
92

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»