НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№4(4) 2021

DOI 10.37219/2528-8253-2021-4


Заболотний Д.І., Бєлякова І.А., Луценко В.І., Холоденко Т.Ю., Лоза Т.П., Градюк Н.М.,
Чайка С.П., Сітухо М.І., Нечіпоренко П.В.
Особливості клініко-діагностичних характеристик кохлео-вестибулярної функції у осіб працездатного віку, що перебували в умовах стресу
4
Заболотний Д.І., Луценко В.І., Бєлякова І.А., Нечіпоренко П.В., Сітухо М.І.,
Холоденко Т.Ю., Градюк Н.М.
Результати досліду Федерічі при різних величинах кістково-повітряного інтервалу
16
Сребняк І.А., Шербул О.В., Педаченко А.Є.
Особливості клінічних проявів перилімфатичних фістул та оцінка ефективності лікування у пацієнтів з холестеатомою середнього вуха
23
Березнюк І.В., Ковтуненко О.В., Березнюк В.В.
Особливості комбінованої ендоскопічної тимпанопластики у дітей з хронічним холестеатомним отитом 
31
Соломеннікова Н.В., Дєєва Ю.В., Паламарчук В.О., Куц В.В.
Дослідження показників акустичного аналізу голосу у здорових мешканців України
37
Сінайко І.О., Троян В.І., Лобова О.В., Кришталь В.М.
Вплив субклінічних психічних розладів на голосову функцію та якість життя у осіб голосомовних професій під час пандемії COVID-2019 
47
Шкорботун Я.В.
Кіста верхньощелепного синусу як фактор ризику блоку остіомеатального комплексу
54
Науменко О., Абдельраззак А., Амірханова М.
Роль бактеріотерапії в відновленні стану слизової оболонки порожнини носа у пацієнтів з хронічним риносинуситом
62
Бондарчук ОД, Мельников О.Ф., Тимченко М.Д., Дідик Н.Д.
Клініко-імунологічні дослідження гуморальних чинників запалення та регенерації у хворих при травмах фронто-базальної ділянки
68
Пухлик С.М., Щелкунов А.П., Щелкунов А.А.
Усовершенствование методов диагностики гипертрофии шиловидного отростка височной кости и шило-подъязычного синдрома в амбулаторно-поликлинических условиях с использованием функциональных проб
72
Івасівка Х.П., Пальтов Е.В., Масна З.З., Кривко Ю.Я., Черкес М.Б .
Динаміка зміни структурних компонентів слизової та хрящів гортані щура наприкінці 28-ї та 35-ї доби експериментального опіоїдного впливу
79
Кіцера О., Кіцера Р.
Етюди з медичної термінології
89

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»