НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№3-4(5) 2022

DOI 10.37219/2528-8253-2022-3


Шидловська Т.А., Бурлака Ю.Б., Ворошилова Н.М., Петрук Л.Г., Верьовка С.В.
Особливості системи гемостазу при акустичних травмах, отриманих внаслідок бойових дій
2
Шидловська Т.А., Шидловська Т.В., Козак М.С., Овсяник К.В., Петрук Л.Г.
Показники біоелектричної активності головного мозку за даними ЕЕГ у хворих з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах, з урахуванням ефективності лікувальних заходів
11
Петрук Л.Г., Крамаренко Р.П.
Дані клінічного отоларингологічного огляду військовослужбовців ЗСУ при виконанні навчальних стрільб 
18
Почуєва Т.В., Філатова Г.А.
Особливості метаболізму кісткової тканини у хворих на гострий середній отит на тлі порушення вуглеводного обміну
23
Мінін Ю.В., Вірич П.А., Карась А.Ф., Чайка С.П., Карась Г.А., Шувалова Н.С., Кучеренко Т.І.
Регенерація штучних пошкоджень еластичного хряща зовнішнього вуха кроликів після локального введення стовбурових клітин 
36
Дєєва Ю.В.
Низький комплаєнс пацієнтів до CPAP-терапії як новий виклик у веденні пацієнтів із синдромом обструктивного апное сну: соціо-демографічні характеристики вибірки і якість життя пацієнтів
44
Науменко О.М., Тарасенко М.В., Болгов М.Ю.
Хірургічне лікування однобічного паралічу гортані методом інтраопераційної селективної реіннервації в тиреоїдній хірургії
51
Сінайко І.О., Троян В.І., Кришталь В.М.
Етіопатогенетичне обґрунтування лікування осіб голосомовних професій з функціональними дисфоніями на тлі субклінічних психоемоційних розладів під час пандемії COVID-2019
57
Безега М.І.
Порушення функції звукопроведення у хворих на COVID-19
65
Безега Б.М.
Наші спостереження щодо порушень нюхової функції при COVID-19
71
Щелкунов А.П., Пухлик С.М., Титаренко О.В., Щелкунов А.А.
Разработка и совершенствование методик консервативного лечения шило-подъязычного синдрома
77

ОБМІН ДОСВІДОМ

Яшан О.І., Покришко О.В., Герасимюк М.І., Яшан А.О., Бучинський П.О.
Оцінка ефективності натурального оромукозного спрею для горла з екстракту квітів соняшника при лікуванні гострого фарингіту у дорослих
82
Попович В.І.
Гострий зовнішній отит. Діагностика та лікування згідно сучасних клінічних настанов
88

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»