НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№5(5) 2022

DOI 10.37219/2528-8253-2022-5


Шидловська Т.А., Шидловська Т.В., Козак М.С., Овсяник К.В., Петрук Л.Г.
Особливості гемодинамічних порушень у хворих з бойовою акутравмою та порушенням в центральних відділах слухового аналізатора в динаміці лікування
2
Філатова Г.А.
Вплив порушень метаболізму глюкози і проявів дисліпідемії на цитокіновий профіль і особливості кореляційних плеяд у хворих на гострий середній отит
10
Шидловська Т.А., Безега М.І.
Показники суб’єктивної аудіометрії у конвенціональному діапазоні частот у хворих на COVID-19
23
Шевченко Т.О., Бєлякова І.А., Градюк Н.М.
Фактори ризику вестибулярних розладів у пацієнтів з порушенням мінерального обміну кісткової тканини
29
Мельников О.Ф., Заболотний Д.І., Самбур М.Б., Заболотна Д.Д., Тимченко М.Д., Фараон І.В., Заєць Т.А.
Роль піднебінних мигдаликів в регуляції стану гуморального локального імунітету у хворих на хронічні запальні захворювання порожнини носа та навколоносових пазух при інфікуванні вірусами респіраторної групи
36
Дерябіна О., Мінін Ю., Карась Г., Кучеренко Т., Маслова О., Шувалова Н., Дерябін О.,
Тарасов О., Мініна А., Кордюм В.
Вплив мезенхімальних стовбурових клітин пуповини людини на стан слизової оболонки порожнини носа при індукованій атрофії у експериментальних тварин
46
Заболотний Д.І., Цимбалюк Є.М., Кізім В.В.
Голосова реабілітація хворих після ларингектомії: проблеми, ускладнення та шляхи їх усунення
55
Заболотний Д.І., Заболотна Д.Д., Ісмагілов Е.Р., Цвірінько І.Р., Кізім Я.В.
Історія та сучасний погляд на лікування юнацької ангіофіброми носоглотки
63

ОБМІН ДОСВІДОМ

Заболотний Д.І., Савченко Т.Д., Шмельова Г.А., Кваша О.М.
Епідуральний абсцес з поширенням у верхній сагітальний синус при гострому гнійному фронтиті у пацієнта з остеомієлітом лобної кістки
71
Молочек Ю.А., Федюк О.А.
Оцінка клінічної ефективності топічної антибактеріальної терапії хронічного назофарингіту після аденотомії
81

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»