НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


Редакційна етика


Редакційна колегія журналу дотримується таких правил підтримки публікаційної етики:

• неухильне дотримання основних принципів видання: науковості, об’єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки найбільш значимих інноваційних досліджень;
• безумовна лояльність до всіх суб’єктів творчого процесу, які беруть участь у створенні журналу;
• широке застосування подвійного сліпого рецензування, залучення до роботи об’єктивних компетентних рецензентів;
• здійснення постійної консультативної роботи з авторами, спрямованої на виконання вимог міжнародних баз даних SCOPUS і Web of Science до оформлення і змісту матеріалів, які надаються для публікації.

Редакційна колегія журналу керується такими документами:

• Code of conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors – Committee on Publication Ethics.
• Publishing Ethics, Publishing Ethics Resource Kit – Elsevier.
• Будапештською Декларацією відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень – Budapest Open Access Initiative (BOAI)
• Берлінською Декларацією про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань – Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.
• Рекомендаціями Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні

Редакційна етика – комплекс правил, на яких будуються відношення членів редакційної колегії з зовнішніми рецензентами і авторами з питань публікацій.

Усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов'язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.

Редактор приймає рішення про публікацію поданих робіт.
Редактор керується політикою журналу і ґрунтується на висновках рецензентів.
Редактор керується сучасними положеннями про наклеп, порушення авторських прав та плагіат.
Редактор має право приймати рішення за погодженням з рецензентами чи членами редакційної колегії.

Редактор не повинен використовувати неопубліковану інформацію у власних дослідженнях без письмової згоди автора.

Редакція повинна приймати обґрунтовані відповідні заходи, коли були подані етичні скарги щодо поданого рукопису або опублікованого документа.

Редактор оцінює рукописи незалежно від попередніх заслуг, раси, етнічного походження, статі, релігії, громадянства, сексуальної орієнтації чи політичної філософії авторів.

Конфіденційність

Редакція та редакційна колегія не розголошують будь-яку інформацію про поданий рукопис (автор(и), тему, текст тощо) будь-кому, окрім відповідного автора, (потенційних) рецензентів, та видавця, за необхідності.

Питання авторства

При поданні матеріалів для публікації в журналі автори погоджуються з тим, що у випадку прийняття матеріалів до публікації останні можуть бути розміщені в електронних базах даних та ліцензовані на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна. В тексті самої роботи мають бути в повному обсязі представлені джерела зовнішньої інформації — у вигляді списків джерел літератури (включаючи особисті раніше опубліковані роботи авторів). Автори зобов’язані належним чином оформляти запозичення у вигляді цитат або посилань. Будь-які форми плагіату неприпустимі.

Розкриття та конфлікт інтересів

Неопубліковані матеріали, розкриті в поданій роботі, не повинні використовуватися при будь-якому дослідженні редактора, рецензентів чи будь-якої іншої інформованої особи без письмової згоди авторів. Привілейована інформація або аргументи, отримані шляхом експертного огляду, повинні зберігатися конфіденційно та не використовуватися для отримання особистої або третьою стороною переваг. Редактор та будь-який член редакційної колегії повинні звільнитися від обов'язків розгляду рукописів у разі виникнення будь-яких конфліктів інтересів в результаті спільних, конкурентних або інших зв'язків або зв'язків з будь-яким з авторів, компаній/установ, що мають відношення до рукописів. Редактор повинен вимагати від усіх вкладників розкривати відповідні конкуруючі інтереси. У разі виявлення конкуруючих інтересів після публікації виправлення повинні бути опубліковані. Відмова або вираження занепокоєння можуть бути опубліковані, якщо це необхідно.

Усі автори повинні розкрити в рукописах будь-який фінансовий або інший предметний конфлікт інтересів, який може тлумачитися як вплив на результати або тлумачення їх рукописи. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.

Співробітники редакції зобов’язані:

• дотримуватися шанобливого і коректного ставлення до автора і його наукової спрямованості, зберігати редакційну таємницю, не допускати недобросовісності при обробці матеріалів;
• не виправляти самостійно авторський текст, погоджувати з авторами кінцевий варіант тексту після внесення редакторської правки;
• не допускати до публікації матеріали, якщо вони не мають наукової цінності, не відповідають профілю журналу, суперечать його редакційній політиці та є вагомі підстави вважати, що вони містять плагіат або були раніше опубліковані в інших виданнях;
• забезпечувати залучення об’єктивних і компетентних рецензентів, застосовувати практику подвійного (сліпого) рецензування.

Рецензенти зобов’язані:

• дотримуватися установленого редакцією терміну рецензування;
• відноситися до отриманого для рецензування рукопису як до конфіденційного документу, не надавати його для ознайомлення іншим особам; написані рецензії також мають носити конфіденційний характер;
• не використовувати неопубліковані дані з рукопису;
• надавати об’єктивну, аргументовану і коректну оцінку викладеним результатам дослідження.

Автори статей зобов’язані:

• забезпечувати новизну, достовірність і оригінальність результатів дослідження, всі матеріали інших авторів оформляти з точним наведенням цих авторів і першоджерел;
• не допускати надмірного запозичення і плагіату в будь-яких формах; не допускати автоплагіату, гарантувати, що стаття є ексклюзивним матеріалом і не була раніше опублікованою або запропонованою до іншого видання;
• брати участь у процесі рецензування.

Оригінальність та Плагіат

Автори повинні переконатися, що поданий рукопис:
• описує цілком оригінальну роботу;
• не є плагіатом;
• не був опублікований в інших місцях будь-якою мовою;
• вказує відповідну цитату або цитату, якщо автори використали роботу та / або слова інших.

Потрібно дотримуватися відповідних законів про авторські права.

Авторські матеріали (наприклад, таблиці, цифри або розширені котирування) повинні бути відтворені лише за відповідного дозволу та підтвердження.

Кілька, резервні або одночасні публікації

Автор загалом не повинен публікувати рукописи, що описують по суті одне і те ж дослідження в декількох журналах чи первинних публікаціях. Подання одного і того самого рукопису до декількох журналів одночасно є неприйнятним.

Підтвердження джерел

Автори подають лише цілком оригінальні твори і мають посилатися на публікації, які вплинули на визначення характеру представленої роботи.

Відмова від відповідальності

Ні редактори, ні редакційна колегія не відповідають за висловлені авторами думки, погляди та зміст опублікованих рукописів у журналі.

Оригінальність, коректура рукописів та помилок є виключною відповідальністю авторів.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»