НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№6(5) 2022

DOI 10.37219/2528-8253-2022-6


Заболотний Д.І., Шидловська Т.А., Дєєва Ю.В., Петрук Л.Г., Безега М.І., Верьовка С.В.
Системне пошкодження ендотелію та його функціональні наслідки при дії травм та інфекційних агентів
2
Шкітак І.О., Кобеляцький Ю.Ю.
Анестезіологічне забезпечення при тотальній ларингектомії: сучасний стан та доцільність оптимізації
13
Дєєва Ю.В., Науменко О.М. Тарасенко М.В.
Сучасні аспекти імунного захисту середнього вуха в патогенезі гострого середнього отиту та деяких його ускладнень 
23
Шидловська Т.А., Шидловська Т.В., Куреньова К.Ю., Козак М.С., Шевцова Т.В.
Особливості порогу реєстрації АРВМ в співвідношенні з показниками порогової тональної аудіометрії у пацієнтів з бойовою акутравмою
39
Борисенко О.М., Почуєва Т.В., Мініна Г.Ю., Гринько І.І., Вальчишин С.В., Жулай Т.С.
Синдром «третього рухливого вікна» (огляд літератури і власні спостереження)
 
44
Лета О.І., Кошель І.В.
Стан мікробіому носоглотки у здорових осіб та пацієнтів з хронічним назофарингітом
57
Дєєва Ю.В.
Оцінка клінічної ефективності протизапальної терапії топічними препаратами на основі біклотимолу
 
66
Науменко О.М., Денисенко Р.Ю.
Лікування больового синдрому у пацієнтів після операцій на м’якому піднебінні
73

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»