ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

| рус | eng |

 

 

Проблематика: Висвітлення проблем, досягнень і перспектив розвитку вітчизняної і світової отоларингології, шляхів впровадження наукових розробок в практику охорони здоров'я
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ №23640-13480Р, видане Міністерством Юстиції України 20.12.2018 р.
Галузь науки: медичні науки
Періодичність: 1 раз в 2 місяця
Мова видання: українська, російська, англійська
ISSN PRINT: 2528-8253
ISSN ONLINE: 2528-8245
DOI: 10.37219/2528-8253
Засновники: ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»

Видання засновано у січні 1924 р. і до грудня 2018 р.
виходило під назвою «Журнал вушних, носових і горлових хвороб»

Журнал «Оториноларингологія» включено до Переліку наукових фахових видань України.ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: ЗАБОЛОТНИЙ Дмитро Ілліч ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Директор
Доктор медичних наук, професор, академік НАМН України
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua
ЗАСТУПНИК
ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:
САМБУР Марина Борисівна ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Заступник директора з наукової роботи
Доктор медичних наук
E-mail: mbsambur@gmail.com
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-9347-2829

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

   
БЕРЕЗНЮК Володимир Васильович

 
(УКРАЇНА) Дніпропетровська медична академія
Зав. кафедрою отоларингології
Доктор медичних наук, професор
E-mail: otologg@gmail.com
ВЕРЬОВКА Сергій Вікторович

 
(УКРАЇНА) ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія біохімії, завідувач.
Доктор біологічних наук, професор.
E-mail: verevka.biochem@gmail.com
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-3578-7996
ЗАБОЛОТНА Діана Дмитрівна

 
(УКРАЇНА) ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділ клінічної алергології
Провідний науковий співробітник
Доктор медичних наук
E-mail: dianazab@ukr.net
ORCID ID:https://orcid.org/0000-0001-7807-8148
КІЩУК Василь Васильович

 
(УКРАЇНА) Вінницький національний медичний університет
Кафедра ЛОР-хвороб, завідувач
Доктор медичних наук, професор
E-mail: kvv4488@ukr.net
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-3390-2401
ЛУКАЧ Ервін Венцелович

 
(УКРАЇНА) ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділ ЛОР-онкопатології, завідувач
Доктор медичних наук, професор
E-mail: erwin@lukach.org
МЕЛЬНИКОВ Олег Феодосійович

 
(УКРАЇНА) ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»,
Зав. лабораторією патофізіології та імунології (з групою патоморфології)
Доктор медичних наук, професор
E-mail: elenamelnykova@gmail.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006385903
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003452154
ПУХЛИК Сергій Михайлович

 
(УКРАЇНА) Одеський національний медичний університет,
Зав. кафедрою оториноларингології
Доктор медичних наук, професор.
E-mail: lor@te.net.ua.
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-7196-9642
ХОЛОДЕНКО Тетяна Юріївна

 
(УКРАЇНА) ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Вчений секретар
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6578-5799
Scopus Author ID: 6506250388
ШИДЛОВСЬКА Тетяна Анатоліївна

 
(УКРАЇНА) ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Головний науковий співробітник лабораторії професійних порушень голосу та слуху (з групою фоніатрії)
Доктор медичних наук, професор
E-mail: doctor_sh@ukr.net
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7894-359X
ШКОРБОТУН Володимир Олексійович

 
(УКРАЇНА) НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України,
Зав. кафедрою оториноларингології
Доктор медичних наук, професор
E-mail: shent@ukr.net
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0769-6242
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208077384
ÖNERCI M.

 
(TURKEY) Hacettepe University: Ankara, Ankara, TR
Professor (Otorhinolaryngology)
ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-1051-9135
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003479065
PASSALI D.

 
(ITALY) Università degli Studi di Siena, Siena, Italy
Professor (Otorhinolaryngology)
ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-4791-012X
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005122449
PROFANT M.

 
(SLOVAKIA) University Hospital in Bratislava, Bratislava, Slovakia
Professor (Otorhinolaryngology)
ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-3986-6376
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603805256
VICHEVA D. (BULGARIA) Medical University of Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria
Professor (Otorhinolaryngology)
ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-6805-3825
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55269224900


РЕДАКЦІЙНА РАДА

 
АБАБІЙ І.І. (РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА)
АБИЗОВ Р.А. (УКРАЇНА)
АМОНОВ Ш.Э. (УЗБЕКИСТАН)
БЕЗШАПОЧНИЙ С.Б. (УКРАЇНА)
БЕРЕЗНЮК В.В. (УКРАЇНА)
ГАРЮК Г.І. (УКРАЇНА)
ГУСАКОВ О.Д. (УКРАЇНА)
ДЄЄВА Ю.В. (УКРАЇНА)
ЖУРАВЛЬОВ А.С. (УКРАЇНА)
КІЩУК В.В. (УКРАЇНА)
КРУК М.Б. (УКРАЇНА)
МАКАРІНА-КІБАК Л.Е. (РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ)
ПЛАКСИВИЙ О.Г. (УКРАЇНА)
ПОПОВИЧ В.І. (УКРАЇНА)
ПУХЛІК С.М. (УКРАЇНА)
ТРОЯН В.І. (УКРАЇНА)
ТУЛЕБАЄВ Р.К. (РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН)
ЦИМАР А.В. (УКРАЇНА)
ШИДЛОВСЬКА Т.В. (УКРАЇНА)
ЯШАН І.А. (УКРАЇНА)

 

Видавець: ТОВ «ВІСТКА»
Адреса редакції: 03057, Україна, м. Київ, вул. Зоологічна, 3
Тел. +38044 483 12 82
Тел./факс +38044 483 15 80
Адреса видавця: 01042, Україна, м. Київ, Новопечерський пров., 5
Тел./факс +38044 583 50 94
 
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»